🎣 DZIĘKUJEMY!! 🎣  

Organizator:

Uruchomiliśmy sprzedaż biletów ogólnych na Rybomanię 2022

14.01.2022 12:37:29

Podziel się

Kto już teraz może kupić bilet na Targi Wędkarskie RYBOMANIA 2022? Sprawdź najnowsze informacje.

Jeśli chcesz kupić bilet na Targi Wędkarskie RYBOMANIA 2022 oraz nie masz certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19, nie masz certyfikatu ozdrowieńca,  zapraszamy do kupienia biletów z puli ogólnej. 

 

Na stronie tobilet.pl zakupią bilet:

A. osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID 

B. pula ogólna: osoby, które: nie maja Unijnego Certyfikatu COVID, nie mają certyfikatu ozdrowieńca lub nie zrobią testu antygenowego lub testu PCR

 

 A. WSTĘP DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH UNIJNY CERTYFIKAT COVID przysługuje:

  1. Osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19, tj. osobom którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, pod warunkiem że upłynęło co najmniej 14 dni od dnia wykonania tego szczepienia (dalej jako: Osoby zaszczepione),
  2. Osobom posiadającym Unijny Certyfikat COVID w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19,
  3. Ozdrowieńcom, tj. osobom które przechorowały COVID-19,  przez okres od 11 do 180 dnia po pozytywnym teście PCR, legitymującym się odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, lub Unijnym Certyfikatem COVID (dalej jako: Ozdrowieńcy)

WSTĘP DLA OSÓB przysługuje:

  1. Osobom posiadającym negatywny wynik szybkiego testu antygenowego lub testu PCR – wykonany najlepiej 48 h przed wydarzeniem (PCR lub szybkie testy antygenowe).

 

 

 

B. PULA OGÓLNA PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM POZOSTAŁYM OSOBOM.