📢 Do zobaczenia 1-3 marca 2024! 🎣  

Organizator:

RYBOMANIA 2022 - Sprawdź, co warto wiedzieć przed zakupem!

12.01.2022 13:30:12

Podziel się

Chcesz kupić bilet na Targi Wędkarskie RYBOMANIA 2022 w Poznaniu? Sprawdź, co warto wiedzieć przed zakupem!

AKTUALNE INFORMACJE O BILETACH:

 

 WSTĘP DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH UNIJNY CERTYFIKAT COVID przysługuje:

  1. Osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19, tj. osobom którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, pod warunkiem że upłynęło co najmniej 14 dni od dnia wykonania tego szczepienia (dalej jako: Osoby zaszczepione),
  2. Osobom posiadającym Unijny Certyfikat COVID w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19,
  3. Ozdrowieńcom, tj. osobom które przechorowały COVID-19,  przez okres od 11 do 180 dnia po pozytywnym teście PCR, legitymującym się odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, lub Unijnym Certyfikatem COVID (dalej jako: Ozdrowieńcy)

WSTĘP DLA OSÓB przysługuje:

  1. Osobom posiadającym negatywny wynik szybkiego testu antygenowego lub testu PCR – wykonany najlepiej 48 h przed wydarzeniem (PCR lub szybkie testy antygenowe).

 

PULA OGÓLNA PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM POZOSTAŁYM OSOBOM.