📢 Do zobaczenia 1-3 marca 2024! 🎣  

Organizator:

Przyszłość polskiego wędkarstwa okiem naukowców

Podziel się

W czasie wspólnego panelu dyskusyjnego IRŚ oraz wedkuje.pl zadamy naukowcom trudne pytania o stan wód w Polsce i ich przewidywania na przyszłość.

Dyskusja na sobotniej scenie głównej tegorocznej Rybomanii będzie formą analizy obecnej sytuacji wód w Polsce i ich zasobami w odniesieniu m.in. do tego, co wydarzyło się na Odrze. Stanowić też będzie próbę wskazania rozwiązań na przyszłość. 

W czasie konferencji zadamy panelistom między innymi następujące pytania:

  1. Jaki jest obecnie stan ichtiofauny w polskich wodach na podstawie dostępnych badań naukowych?
  2. Jakie czynniki zaburzają równowagę biologiczną w polskich wodach?
  3. Jaką rolę powinno sprawować Państwo w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi wód? Jaką inne podmioty i na jakich zasadach?
  4. Jak wygląda obecny model ochrony zasobów wód? Jak powinien wyglądać?
  5. Czy Polska może stać się celem wędkarskich wyjazdów dla wędkarzy z całej Europy i stanowić konkurencję na Skandynawii?

W gronie zaproszonych prelegentów znaleźli się:

  • dr inż. Andrzej Kapusta - Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód - Instytut Rybactwa Śródlądowego - Państwowy Instytut Badawczy
  • dr inż. Tomasz Kajetan Czarkowski - Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód - Instytut Rybactwa Śródlądowego - Państwowy Instytut Badawczy
  • dr hab. inż. Krzysztof Kupren prof. UWM - Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii - Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • dr inż. Anna Hakuć-Błażowska - Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii - Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • dr Alicja Pawelec - hydrobiolog, specjalistka ds Ekosystemów Wodnych Fundacji WWF Polska

 

Czas i miejsce prelekcji:

Targi Wędkarskie RYBOMANIA 2023

Międzynarodowe Targi Poznańskie

sobota, 4 marca, godzina 13:00-14:00

 

Zapraszamy!

KUP BILET